POTRZEBUJĘ AUDYTU!

Audyt podstawą do modernizacji

Audyt energetyczny to opracowanie, którego celem jest zgromadzenie niezbędnej wiedzy do oceny  zużycia energii lamp ulicznych, budynku czy przedsiębiorstwa. Celem audytu energetycznego  jest określenie struktury i ilości zużywanej energii i wskazanie możliwych rozwiązań pozwalających na uzyskanie oszczędności w gospodarowaniu energią w danym obiekcie. Audyt opisuje stan aktualny i stan obiektu/obiektów po przeprowadzeniu planowanej modernizacji oraz określa zasadność wykonania zabiegów modernizacyjnych. Audyt w precyzyjny sposób opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza wszelkich możliwych informacji na ich temat, ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Ta wiedza niezbędna jest instytucjom oraz bankom do udzielania wsparcia finansowego na przeprowadzanie modernizacji.

CO ZYSKUJESZ?

 

▐ Koniec z setkami stron -  cała infrastruktura oświetleniowa dostępna          przez jedno kliknięcie!

 

▐ Aktualizowanie stanu oświetlenia nigdy nie było prostsze

 

▐ Drukowanie map dla obwodów w dowolnym formacie

 

▐ Ułatwiona lokalizacja punktów świetlnych w terenie

   POMIARY OŚWIETLENIA

 

 

    Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji na wybranych odcinkach dróg.

 

   AUDYTY

 

 

    Przykładowy audyt obejmuje:

 

 

 • Ocenę stanu infrastruktury oświetleniowej
 • Wnioski z inwentaryzacji
 • Ogólna ocena stanu oświetlenia na terenie miasta/gminy
 • Propozycje modernizacji oświetlenia
 • Projekt oświetlenia
 • Analizę techniczną oświetlenia pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
 • Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji
 • Oszacowanie kosztów proponowanych zmian
 • Analizę kosztów eksploatacji przed i po modernizacji

2. Inwentaryzacja rozszerzona – oprócz w/w zawiera następujące informacje:

 

 • typ drogi (jednojezdniowa, dwujezdniowa, inna)
 • punkt zasilania
 • liczba obwodów
 • transformator zasilający
 • typ stacji transformatorowej
 • rodzaj linii (kablowa, napowietrzna) oraz typ linii (wspólna, wydzielona)
 • rodzaj przewodów zasilających (AL, YAKY, ASxSn, YKY)
 • nr licznika,
 • typ zegara sterującego,
 • taryfa,
 • status własności obiektów,
 • stan obiektów,
 • zdjęcia i inne atrybuty na życzenie Zamawiającego.

 

Zebrane dane pozwalają na wykonanie zestawień struktury oświetlenia wg. wielu kryteriów.


Przykład:
1) Szafka sterująca nr 1 ; moc zainstalowana - 1 Kw, ilość opraw - 12 szt. ilość obwodów- 2, zasilanie z transformatora nr 1
2) Ilość wszystkich opraw - 738 szt.
3) Moc wszystkich opraw - 51,66 Kw


Pomiary dokonywane są w trybie statycznym z odchyleniem standardowym do 50 cm

1. Inwentaryzacja uproszczona – zawiera następujące informacje:

 

 • miasto
 • ulica
 • współrzędne X,Y słupów oświetleniowych
 • odległość między słupami
 • wysokość zamontowanej oprawy
 • rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, żarowa, LED, inna)
 • moc oprawy
 • długość wysięgnika
 • odległość słupa od krawędzi drogi
 • szerokość drogi
 • typ drogi (gminna, lokalna, powiatowa, wojewódzka, krajowa)
 • rodzaj nawierzchni (asfalt, kostka, grunt) 

   INWENTARYZACJA GEOINFORMATYCZNA

 

 

    Najważniejszym zadaniem podczas przeprowadzania audytu oświetleniowego jest inwentaryzacja. Uwzględniając zakres zbieranych danych oferujemy dwa typy inwentaryzacji

 

 

OFERTA

Nasza oferta

 

• inwentaryzacje GIS oświtlenia

• audyty

• pomiary oświetlenia

• pomiary termowizyjne

• obloty dronem

GISMAX

A. Jurek

ul. Leśna 25B

05-840 Brwinów

E-mail: biuro@gismax.pl

Tel: +48 798 729 859

           Polub nas na Facebooku

Wszystkie prawa zastrzeżone ©  | Polityka prywatności