OFERTA

   INWENTARYZACJA GEOINFORMATYCZNA

 

 

    Najważniejszym zadaniem podczas przeprowadzania audytu oświetleniowego jest inwentaryzacja. Uwzględniając zakres zbieranych danych oferujemy dwa typy inwentaryzacji

 

 

1. Inwentaryzacja uproszczona – zawiera następujące informacje:

 

 • miasto
 • ulica
 • współrzędne X,Y słupów oświetleniowych
 • odległość między słupami
 • wysokość zamontowanej oprawy
 • rodzaj oprawy (sodowa, rtęciowa, żarowa, LED, inna)
 • moc oprawy
 • długość wysięgnika
 • odległość słupa od krawędzi drogi
 • szerokość drogi
 • typ drogi (gminna, lokalna, powiatowa, wojewódzka, krajowa)
 • rodzaj nawierzchni (asfalt, kostka, grunt) 

2. Inwentaryzacja rozszerzona – oprócz w/w zawiera następujące informacje:

 

 • typ drogi (jednojezdniowa, dwujezdniowa, inna)
 • punkt zasilania
 • liczba obwodów
 • transformator zasilający
 • typ stacji transformatorowej
 • rodzaj linii (kablowa, napowietrzna) oraz typ linii (wspólna, wydzielona)
 • rodzaj przewodów zasilających (AL, YAKY, ASxSn, YKY)
 • nr licznika,
 • typ zegara sterującego,
 • taryfa,
 • status własności obiektów,
 • stan obiektów,
 • zdjęcia i inne atrybuty na życzenie Zamawiającego.

 

Zebrane dane pozwalają na wykonanie zestawień struktury oświetlenia wg. wielu kryteriów.


Przykład:
1) Szafka sterująca nr 1 ; moc zainstalowana - 1 Kw, ilość opraw - 12 szt. ilość obwodów- 2, zasilanie z transformatora nr 1
2) Ilość wszystkich opraw - 738 szt.
3) Moc wszystkich opraw - 51,66 Kw


Pomiary dokonywane są w trybie statycznym z odchyleniem standardowym do 50 cm

 • Ocenę stanu infrastruktury oświetleniowej
 • Wnioski z inwentaryzacji
 • Ogólna ocena stanu oświetlenia na terenie miasta/gminy
 • Propozycje modernizacji oświetlenia
 • Projekt oświetlenia
 • Analizę techniczną oświetlenia pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
 • Porównanie mocy systemów oświetleniowych przed i po modernizacji
 • Oszacowanie kosztów proponowanych zmian
 • Analizę kosztów eksploatacji przed i po modernizacji

   AUDYTY

 

 

    Przykładowy audyt obejmuje:

 

 

   POMIARY OŚWIETLENIA

 

 

    Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i luminancji na wybranych odcinkach dróg.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ©

GISMAX

Adrian Jurek

ul. Leśna 25B

05-840 Brwinów

E-mail: biuro@gismax.pl

Tel: +48 798 729 859

       +48 502 375 968

Polub nas na Facebooku

Nasza oferta

 

• inwentaryzacje

• audyty

• pomiary oświetlenia

• administrowanie oświetleniem

• pomiary luminancji

Wizytówka QR Code